Noteikumi un nosacījumi

Vispārīgi

Šos noteikumus piemēro ko Tone.plus. Reizēm dažādiem produktiem var tikt piemēroti īpaši noteikumi. Gadījumā, ja vispārīgie noteikumi un īpašie pakalpojumu noteikumi ir pretrunīgi, pirmām kārtām ņem vērā īpašos pakalpojumu noteikumus.

Tiesības piedalīties

Dalībniekiem jābūt spēkā esošam mobilo sakaru tīkla operatora savienojumam un mobilajam tālrunim.

Abonentam jābūt 18 gadus vecam vai vecākam.

Visiem abonentiem jāsaņem mobilo sakaru rēķina maksātāja atļauja pirms dalības pakalpojumā.

Abonējot pakalpojumu, abonentam ir jāizprot un jāpieņem vispārīgie un īpašie konkursu noteikumi, kā arī noteikumi un nosacījumi.

Abonējot pakalpojumu, abonents apliecina, ka viņam ir tiesības saņemt pakalpojumu un ka viņš vai viņa izprot un pieņem Tone.plus pakalpojuma noteikumus un nosacījumus.

Abonēšana

Abonents saņems sasveicināšanās īsziņu ar informāciju par pakalpojumu.

Abonentam tiks nosūtīta WAP saite, caur kuru varēs nokļūt satura lejupielādes vietnē, kur abonents varēs izvēlēties vienības lejupielādei.

Tone.plus abonentiem piedāvā mobilā tālruņa personalizēšanu un tādas izklaides vienības kā zvanu melodijas, jautras skaņas.

Abonements ir nepārtraukts abonēšanas pakalpojums, kas maksā € par 3.66 par 1 dienām.

Vispārīgo un īpašo noteikumu, kā arī abonēšanas noteikumu un nosacījumu neievērošanas rezultātā lietotāju var diskvalificēt no esošā un turpmākā abonementa.

Tone.plus patur tiesības mainīt abonēšanas noteikumus, kā arī atcelt vai pārtraukt abonementu jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ.

Tone.plus neuzņemas atbildību par tehnisku problēmu, mobilo sakaru operatoru kļūdas, savienojuma pakalpojuma sniedzēju vainas, ierīču vai mobilā tālruņa aprīkojuma bojājuma dēļ vai jebkādu tādu kļūdu vai bojājumu dēļ, ko izraisījušas tehniskas problēmas saistībā ar aparatūru un programmatūru.

Lietotājam pirms abonēšanas ir jāpārliecinās, ka viņa vai viņas mobilais tālrunis ir saderīgs pakalpojuma saņemšanai. Tone.plus neuzņemas atbildību, ja produkti nedarbojas lietotāju tālruņos, jo lietotājs pirms tam nav pārbaudījis to saderību.

Maksa par dalību abonēšanā ir norādīta Tone.plus tīmekļa vietnē vai ar pakalpojumu saistītos reklāmas materiālos. Lietotājam piemēro atsevišķu samaksu par katru saņemot SMS. Piemēro arī operatora standarta maksu.

Lietotāji var pārtraukt savus abonementus, nosūtot STOP uz numuru 37128914890

Attiecībā uz dalībnieka personas datiem tiks ievērota konfidencialitāte un tos izmantos tikai pakalpojuma vajadzībām. Nekādi personas dati netiks izpausti trešai personai bez dalībnieka iepriekšējas piekrišanas.

Gadījumā, ja ir radies strīds saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, abonementu noteikumiem un pārvaldību, Tone.plus lēmums ir galīgs. Nenotiks iesaistīšanās nekādās turpmākās diskusijās.